Sürdürülebilir Karlı Büyüme İçin İnovasyon Yönetimi®
Bize Ulaşın
TR
Business Consulting
BECERİ YÜKSELTME EĞİTİMLERİ
Dünya inanılmaz bir hızla değişiyor. Eskiden geçerli olan bilgi ve beceri seti artık bırakın yarını, bugünün gereklerinin bile gerisinde kalmış durumda. “Upskilling” denilen beceri yükseltme ihtiyacı bütün dünyada konuşuluyor. Bugünü yakalamak ve geleceğe sahip çıkmak için şirketlerin inovatif yetkinlikler ve yeni yaklaşım ve iş modelleri konusunda yönetici ve çalışanlarını eğitmesi son derece önem kazandı. Çalışanlar da güncelliklerini korumak istiyor ve şirket yönetimlerinden gelişimlerine katkı bekliyorlar. Çalışanlarına bu desteği veren şirketler kazanıyor.

Algoritma, şirketlerin inovasyon, stratejik büyüme, dayanıklılık ve çeviklik girişimlerine destek olacak çalıştay, seminer, konferans, ve konuşmalar sunmaktadır.

Programlarımız şirketlerin:
-İnovasyon yeteneklerini geliştirmelerine,
-Stratejik İş Dönüşümü sağlamalarına,
-Yeni fikirler yaratma süreçlerini verimli hale getirmelerine,
-İnovatif bir Şirket Kültürü yaratmalarına,
-Bugünü güçlendirirken yarını yaratacak stratejiler geliştirmelerine,
-İnovasyonu şirket sistemlerine entegre etmelerine,
yardımcı olmaktadır.

Eğitim programlarımız değişik seviyelere ve iş gruplarına uygun olacak şekilde çeşitli alanlarda sunulur. Algoritma’nın geniş eğitim seti hem bugünün hem de geleceğin güçlü şirket ekibini yaratmada size destek olur.
Şirket-içi eğitim programlarımızla ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşın.