Sürdürülebilir Karlı Büyüme İçin İnovasyon Yönetimi®
Bize Ulaşın
TR
Business Consulting
Teknolojik kırılma noktaları, salgın hastalıklar, jeopolitik şoklar, inovasyonla gelen yıkıcı rekabet, sosyal toprak kaymaları, ekonomik dalgalanmalar, hızla değişen tüketici beklentileri... Dünya giderek daha belirsiz, muğlak, dalgalı, ve kompleks bir hale geliyor. Şirketler ise buna ayak uydurmakta zorlanıyorlar ve giderek kırılgan hale geliyorlar. Şirket liderleri açısından, aynı iş modeli ile on yıllarca gidilebilen o eski güzel günler yok artık! Dayanıklı şirket olmak, bugün şirket liderlerinin gündeminde. 

ŞOK YAŞAMAMANIN YOLU

Dayanıklı şirket, ekonomik kârlılığını etkileyebilecek konjonktürel veya yapısal değişimleri sürekli bekleyen ve tahmin eden, ve onları proaktif bir şekilde ele alan bir şirkettir. Değişme ihtiyacı ümitsiz bir şekilde bariz hale gelmeden bir değişim kapasitesine sahiptir. COVID-19 gibi şoklarda öncelikle ilk darbeyi absorbe ederek hayatta kalabilir, iş sürekliliğini sağlayabilir, ve daha sonra canlanıp gelişebilir. Tutarlı stratejisinden taviz vermesi gerekmez. Dayanıklı şirketler, yeni bir CEO bulup kurtarılmalarını gerektiren durumlara düşmezler. Dayanıklı şirketler geçmişlerini savunmak yerine tutarlı bir şekilde geleceklerini garanti altına almak için çalışırlar. Geçmiş başarılar ayaklarına dolanmaz. Dayanıklılık, sürekli yenilenebilme ve elverişsiz şartlardan önce davranarak, onlara karşı sağlam durabilme kapasitesine verilen addır. 

Peki bir şirket neden dayanıklı olmalı? Basit cevap, dayanıklı şirketler zor şartlarda ayakta kalır, başarılı olma şansları yüksektir, ve sonuçta da daha kârlı olurlar. Ancak bunun ötesinde Dayanıklı Şirket olmanın gereklerini yerine getiren kurumlar çeşitli başka yararlar da sağlarlar. Öncelikle tehlikeleri daha hızlı algılarlar. Sürekli hazırlıklı oldukları ve çevik davranabildikleri için ilk darbeden daha az hasar alırlar. Yeniden canlılık kazanma sürecinde daha hızlı toparlanabilirler. ‘Yeni Normal’ denilen, sarsıntı sonrası ortamda kendilerine daha sağlam bir yer bulup, gelişme ve büyümelerini devam ettirebilirler.
Dayanıklı şirketlerin ne gibi özellikleri var? Öncelikle bu şirketlerin önlerine çıkabilecek büyük tehlikeleri sezebilecek ufuk tarama programları var. Daha önemlisi, bir tehlike olsa da olmasa da hazırlıklı olabilecekleri iş modelleri var. Herşeyin yolunda gidiyor olması onlar için mevcut durumu sorgulamama veya rehavete kapılma nedeni değil. İşbirliği ve İletişim, çalışan angajmanı, çeviklik ve esneklik, bu şirketlerde öne çıkan değerler. Şartlara hızla uyabilen dinamik bir stratejileri var. Müşteri ve tedarikçilerle ilişkileri kuvvetli. Çeşitliliğe önem veriyorlar. Çalışanlarından beklentileri yüksek. Onlara, sorunları olabilecek en alt düzeyde ve kaynağında çözebilmeleri için alan açıyorlar.

NASIL DAYANIKLI OLUNUR?

Dayanıklılık ilk bakışta çok basit görünen bir kavram. Ancak bir şirket açısından dayanıklı hale gelmek her ne kadar elzemse de, metodik olarak ele alınması gereken kapsamlı bir iş. Şirketlerin herşeyin düzgün gittiği zamanlarda oturmuş modelleri gözden geçirmeleri gerekiyor. Çünkü dayanıklılık bilinmeyen, öngörülemeyen, ihtimali düşük ama sonuçları çok ciddi olayları karşılamak ile ilgili.

Dayanıklı bir şirket olmanıza yardım etmemiz için bize ulaşın.