Sürdürülebilir Karlı Büyüme İçin İnovasyon Yönetimi®
Bize Ulaşın
TR
Business Consulting
Dobrinka Cidrof, bilgi birikimi ve profesyonel deneyiminin büyük bir kısmını Gelişmekte olan Sermaye Piyasalari Fon Yönetimi alanında öncü kuruluşlardan olan Emerging Markets Management LLC şirketinde edinmiştir.  Avrupa ve Ortadoğu’dan sorumlu Portföy Yöneticisi ve Yönetici Ortak olarak tepe noktasinda US$1.3bn yöneten bir takımın liderliğini yapmıştır.   Bu dönemde, finansal analiz, şirket değerleme teknikleri, borsa ve risk sermayesi yatırımları, portföy yönetimi ve kurumsal yönetim konularında önemli birikim edinmiştir.  Sonrasında Ashmore Portfoy Yönetimi’nde Genel Müdür Yardımcısı ve Global Yatırım Holding’te Stratejik Planlama Direktörü olarak calışmıştır.  Dobrinka Cidrof, TUBITAK destekli KOBI/Girişim Sermayesi mentorluk eğitimi almış olup halihazırda profesyonel hayatına KOBI’lere finansal yönetim konusunda eğitim ve mentorluk vererek devam etmektedir.