Sürdürülebilir Karlı Büyüme İçin İnovasyon Yönetimi®
Bize Ulaşın
TR
Business Consulting
Dr. Hüseyin Uğur Türkiye’de TÜBİTAK bünyesinde Ulusal Metroloji Enstitüsü’nün (UME) kuruculuğu ve 12 yıl yöneticiliğini yapmıştır. Altı yıllık KalDer Yönetim Kurulu üyeliği sırasında TÜSİAD/KalDer Ulusal Kalite Ödülü’nün 5 yıl boyunca yöneticiliğini yapan ve ödülün Türkiye’de kurumlaşmasına önemli katkıda bulunan Dr. Uğur, metroloji, akreditasyon, uygunluk değerlendirme ve kalite altyapısı konusunda dünya çapında saygın bir otoritedir. Uğur, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği projeleri çerçevesinde çeşitli ülkelere sistem kurma, strateji planlama ve proje hazırlama desteği vermektedir.
AB Teşvikleri, ArGe teşvikleri (TEYDEB, KOSGEB, TTGV) ve uluslararası proje hazırlama konularında uzman olan Uğur, aynı zamanda Ulusal İnovasyon Girişimi komitelerinde görev yapmaktadır. Dr. Uğur Uluslararası Metroloji Örgütü (BIPM)’in 18 kişilik daimi yönetim kurulu (CIPM) üyeliği ve Uluslararası Sıcaklık Ölçüm Komitesi (CCT) başkanlığı da yapmaktadır.
Dr. Uğur’un 80’den fazla yayını vardır.