Sürdürülebilir Karlı Büyüme İçin İnovasyon Yönetimi®
Bize Ulaşın
TR
Business Consulting
Meleksima Togay, Müşteri İçgörüsü oluşturmak için araştırma ve sentezleme konularında dünya çapında bir uzmandır. Tüketici araştırmalarında derin teknikler ve tüketici merkezli inovasyon alanlarında dünyanın en inovatif şirketlerinden P&G bünyesinde ABD, Fransa, İngiltere, Çin, Meksika, Polonya, Rusya, Mısır, ve Türkiye’de çalışmalar yapmıştır. Pazarda mevcut ürünlerin geliştirilmesi, dünyaya-yeni ürün yaratmak, yeni ürün ve fikirler için modeller belirlemek, marka/ürün stratejilerine yön vermek, ve portföy/ürün konumlandırma faaliyetlerine müşterinin sesini getirmek konularında geniş deneyim sahibidir.

Ürün Araştırma Öğrenme Programı’nı geliştirmek yönetmek, Tüketicileri Derinlemesine Anlayabilmek için Metodlar geliştirmek ve uygulamak, Kişisel Tarzlar üzerinde çalışmak, ve bütün bu konularda eğitimler vermek iş geçmişinde yer alan başarılı faaliyetler arasındadır.