Sürdürülebilir Karlı Büyüme İçin İnovasyon Yönetimi®
Bize Ulaşın
TR
Business Consulting
İşiniz artık alışageldiğiniz çalışma modeli ile yürümüyor mu? Gelir ve kâr kaybettiğinizi, büyümenizin yavaşladığını mı düşünüyorsunuz? Böyle devam ederseniz gelecek umutlu görünmüyor mu? Algoritma İş Dönüşümü uzmanlığı şirketinizin hedeflerine ulaşabilmesi için doğru raya oturtulmasına, işinizi kârlı bir şekilde büyütmenize, maliyetlerinizi kontrol altına almanıza, dayanıklı hale gelmenize, ve geleceğe sağlam adımlar atmanıza yardımcı olur.
Birçok şirket, yıllar içinde işin sahiplerinin yönetiminde bir büyüme çizgisi izledikten sonra bir aciliyet olarak ortaya çıkan, şirkete sistem ve farklı çalışma modelleri yerleştirme ihtiyacı karşısında bocalamaktadır. Çoğu zaman şartların daha olumlu olduğu ve rüzgarın arkadan geldiği dönemlerde işleyen yöntemler, gerek dış şartlar ve gerekse de büyümenin getirdiği yeni durumlarda iş görmemektedir. 

Ayrıca sürekli gelişen teknolojiler ve ekonomik, sosyal, ve politik trendler ve kırılma noktaları da ayak uydurma ve hatta hayatta kalmayı zorlaştırmaktadır. Bu noktada şirket liderleri, büyümüş ve sistemsel ihtiyaçları değişmiş olan işin getirdiği yönetim talepleriyle bizzat başa çıkamayabilirler. Güncel şartların getirdiği böyle zorluklar, yetkin bir danışmanlık desteğiyle daha kolay aşılabilir.

Şirket liderleri bir yandan günün karmaşasının üstesinden gelmek için şirketin güçlendiği, işin layıkıyla yönetildiği ve yolunda gittiği konusunda emin olabilecekleri sistemlere kavuşurken, eş zamanlı olarak şirketin, çeviklik, dayanıklılık, opsiyonluluk kazanarak geleceğe hazır hale gelmesi için şirket içinde ve dışında yetkin profesyonellere bel bağlamak ve arkalarını rahatça dönebilmek durumunda olmalıdır.
 
İş Dönüşümü şirkete teknolojik unsurları katma ve dijital altyapısını güçlendirmeden önce bir Kültürel Dönüşüm işidir. Araçlar amaçlara dönüştüğü için dünyada Dijital Dönüşüm projelerinin %85’i başarısız olmaktadır. İş Dönüşümü eldeki bir elbiseyi herkese giydirmeye çalışmanın ötesinde şirket spesifiğinde gerçekleştirilen ve şirket iş sonuçlarına katkısı yüksek bir çalışmadır.

Şirketinizde bugünü güçlendirmek ve dayanıklı hale getirmek, ve aynı zamanda şirketinizi geleceğe hazırlamak istiyorsanız İkili Stratejik Dönüşüm için bize ulaşın.