Sürdürülebilir Karlı Büyüme İçin İnovasyon Yönetimi®
Bize Ulaşın
TR
Business Consulting
İş modeli, bir şirketin değer yaratma ve sunma süreçlerini tanımlayan kavramsal bir çerçeve. Şirketin kime, neyi, nasıl sunduğunun ve nasıl para kazandığının şematik bir ifadesi. İş modeli inovasyonu ise, mevcut işlerden temelde farklı yepyeni iş yapış şekilleri yaratmaya, veya yapmakta olduğunuz işi müşteriler tarafından değerli bulunacak ve size daha fazla para kazandıracak şekilde stratejik çeşitlendirmeye verilen ad. 
 
İş modeli inovasyonu, eğer doğru yapılırsa, iş modelinin birden fazla boyutunda inovasyon yapmayı getiriyor. Bu da müşteriye sunduğunuz değerin rakipler tarafından kolay çözülemez, çözülse de kolay taklit edilemez kompleks bir  yapıda olmasını sağlıyor. Herşeyin hızla taklit edildiği bir dünyada sürdürülebilir bir rekabet avantajı fırsatı yaratıyor. 

COVID sonrası ‘’Yeni Normal’’de önem kazanan İş Modeli İnovasyonu ile ilgili şirketinizdeki fırsatları keşfetmek için bize ulaşın.