Sürdürülebilir Karlı Büyüme İçin İnovasyon Yönetimi®
Bize Ulaşın
TR
Business Consulting
Şirketlerde zaman içinde yerleşen kültür paylaşılan inançlardan, kafalardaki kabul edilebilirlik şablonlarından, yaşanarak öğrenilen yazılı olmayan kurallardan oluşur. Şirketin, kendi kendini yaşatan, duygu, düşünce, inanç, ve davranış kalıplarıdır. Bir başlangıç değil, zaman içinde atılan adımların bir sonucudur. 

Ortak bir şirket kültürü oluşturmanın ise inovasyondan daha iyi bir yolu yoktur. Çünkü çalışanlar fikirleri değer gördüğü ve çalışmalarının sonucu şirkete önemli katkıda bulunduğu için inovasyona sahip çıkarlar. Yeni bir kültürün oturması her ne kadar zaman alsa da kritik birkaç davranışa odaklanarak değişim hemen başlayabilir. 

Bugün şirketlerin gündeminde yer alan Dijital Dönüşüm’ün başarılı olabilmesi için de öncelikle şirkette Kültürel Dönüşüm’ün sağlanması gerekir. Aksi halde ciddi sıkıntılar yaşanarak amaca ulaşılamayabilir. 

Şirket kültürünüzü, çalışan angajmanını destekleyecek, çevik ve inovatif bir şirket oluşturacak, ve iş sonuçlarınızı yukarı taşıyacak şekilde oturtmanıza yardımcı olmamız için bize ulaşın.