Sürdürülebilir Karlı Büyüme İçin İnovasyon Yönetimi®
Bize Ulaşın
TR
Business Consulting
Şirketlerde hem şirkete hem de çalışanlara kazandıracak bir ölçüt Çalışan Angajmanı. Angajman, güven, motivasyon, tutku, yaratıcılık, insiyatif, ve adanmışlık olarak ortaya çıkan bir taahhüt durumu. 

Angaje çalışanlar şirketle ilgili olumlu şeyler söylerler, şirketin bir parçası olmak isterler, ve beklenenin ötesini vermeye çalışırlar. Angajman daha iyi iş sonuçları ve karlılık getirir. Angaje çalışanlar yaratmak şirketin elindedir.

Şirketinizde angajmanı üst düzeye çıkararak çalışanlarınızı nasıl harekete geçirebileceğinizi anlamak için bize ulaşın.