Sürdürülebilir Karlı Büyüme İçin İnovasyon Yönetimi®
Bize Ulaşın
TR
Business Consulting
‘’Öngörülmez değişiklik’’ anlamında kullanılan VUCA son dönemde iş dünyasında ilgi çeken kısaltmalardan biri. VUCA İngilizce dört kelimenin baş harflerinden oluşuyor. Bunlar Volatility (Dalgalanma), Uncertainty (Belirsizlik), Complexity (Karmaşıklık), ve Ambiguity (Muğlaklık). 

VUCA aslında birbirinden farklı dört durumu ifade ediyor. Aralarındaki farklar iyi anlaşılmaz ve bunlara bir karışım gibi bakılırsa şirket liderlerinin hatalı karar alma tehlikesi var. Bir başka sıkıntı da liderlerin bu durumlardan herbiri ile nasıl başa çıkılacağı hakkında fikirlerinin olmaması ve tümüne genel bir çözüm bulmaya çalışmaları.

VUCA şartlarında liderlik konusunda şirketiniz liderlerini aydınlatmak istiyorsanız bize başvurun.