Sürdürülebilir Karlı Büyüme İçin İnovasyon Yönetimi®
Bize Ulaşın
TR
Business Consulting

Yüksek belirsizlik ortamlarında iş liderleri içgüdüsel olarak yatırımlar, Ar-Ge ve Pazarlama harcamaları, insan alımı gibi konularda frene basarlar ve hatta karar vermeme noktasına gelebilirler. Bunun gibi kabuğuna çekilme ve savunmaya geçme hareketleri anlaşılabilir şeylerdir. Ancak daha önceki krizlerde işe yaramış olsa da kısa dönemde ters etkiler yaratıp uzun dönemde de zararlı olabilirler. İşlerin zaten yavaşladığı bir ortamda frene basma, durumu daha kötüleştirebilir. Dahası, işler düzelmeye başladığında şirketi rakiplerine göre dezavantajlı bir pozisyonda bırakabilir. 

COVID-19 gibi global bir olayda daha önceki deneyimlere bakarak pozisyon almak geçerli değil. Bu bir kırılma noktası olduğu, ve düz bir çizgi olmadığı için bugünü geleceğe uzatmak da kolay değil. Çünkü gelecek böyle durumlarda birden fazla şekilde gelişebilir. İşin olumlu tarafı, her krizin içinde değerlendirmesini bilene fırsatlar yatar. Kırılma öncekilerden ne kadar farklı ise fırsat da o kadar büyür. Belirsizliği küçümseme ve “bu da geçer ve biz eski modelde işimize devam ederiz” düşüncesi ise şirketi, tehditlerden koruyamayan ve fırsatları değerlendiremeyen geçersiz bir strateji ile başbaşa bırakabilir. Kararları sezgisel olarak almak da bu gibi durumlarda pek isabetli olmaz.

GELECEK-İÇERİ/BUGÜN-DIŞARI

Belirsizlik ortamında şirketlerin iki şeyi aynı anda yapmalarını öneriyoruz. Birincisi trendleri doğru okuyarak onları geleceğe doğru uzatmaya çalışmak. Buna “Bugün-Dışarı” yaklaşımı diyebiliriz. İkincisi ise olası gelecek senaryoları üzerinde çalışarak bu senaryolar içinde şirketi hangi noktada görmek istediklerine karar vermek, ve bugünden arzulanan geleceğe götürecek çalışmaları yapmak. Buna da “Gelecek-İçeri” yaklaşımı diyebiliriz. 

Bugün-Dışarı yaklaşımında dünyayı ve sektörünüzü etkileyen trendleri doğru okumak önemlidir. Trendleri anlamaya çalışmak ise iyi bir gözleme ve olanı biteni takip etmeye dayanır. COVID-19  salgınının zirve yaptığı dönemde yaşanan sıkıntılar nedeniyle küreselleşmenin lokal ve yakından-tedarik lehine zayıflaması, pazara daha yakın yerlerde üretim, verimlilik ve hatta maliyet pahasına alternatifli tedarik, yerel tarımsal üretim ve gıda zincirinin yükselmesi öne çıkan bazı başlıklar olarak sayılabilir.

Zorunluluklar karşısında ortaya çıkan ve kalıcı olacağı görülen bir trend de uzaktan çalışma. Uzaktan çalışmanın verimliliği düşürmediği görüldü. Öte yandan çalışanlar da tercih ediyor ve şirket için tasarruf potansiyeli var. Uzaktan çalışma yetenek yönetimini tamamıyla değiştirebilir, çünkü yetenek ile “yer” kavramının birbirinden kopması anlamına geliyor. Yani şirketler birçok iş için artık istediği yerden insanı işe alabilir. Bu trendin ikinci ve üçüncü derece etkilerinin de çok ciddi olmasını beklemek gerekir. Şirket kültüründe güven ve şeffaflığın öneminin artması, liderlik rolünün değişmesi içe dönük etkiler. Üçüncü derece ve toplumsal etkiler de dikkate değer! Şehirlerin profilinin değişmesi, ofislerin küçülmesi, devasa plazaların anlamını yitirmesi…

Şirketlerin yapılarında da önemli değişimler beklenebilir. Maaşlı çalışan sayısı azalacak. İhtiyaç ve konu bazında danışmanlık ve dışardan hizmet alımı artacak. Aynı şekilde proje bazlı işler de… Bir başka kalıcı olacak trend de temassız ekonomi. e-Ticaret, lojistik hizmetleri, otomasyon, robotik uygulamalar artacak. Sanal ve dijital, olabilecek her yerde, fizikselin yerini alacak. Yeni iş modelleri gelişecek. İş modeli inovasyonu başarının anahtarlarından biri olacak. Şirketiniz bunlara hazır mı?

DAYANIKLI ŞİRKET OLMAK

Gelecek-İçeri yaklaşımı ise yarının bugünden farklı olacağı varsayımına dayanır. Gelecek için birden fazla senaryo öngörülür. Bu senaryolar çerçevesinde şirketin gelmek istediği nokta ile ilgili fikir birliği sağlanır. Şirketin gelmek istediği nokta ile bugünü geleceğe uzatma arasındaki inovasyon açığı hesaplanır. Son olarak da bu inovasyon açığını dolduracak adımlar ve projelerle Gelecek-İçeri stratejisi örülür.
Belirsizlik altında stratejide üç anahtar kelime önemli. Opsiyonluluk, Çeviklik, ve Dayanıklılık. Opsiyonluluk bütün yumurtaları aynı sepete koymamak ve çeşit yaratmakla ilgili. Çeviklik, dinamik ve hızlı karar alabilecek mekanizmaları kurmakla ilgili. Dayanıklı şirket olma ise başlı başına bir konu. Geleceğe geçiş hızlanmış durumda. Mevcudu optimize etme stratejisi belki bugüne kadar çalışıyordu. Bugünün gereği ise dayanıklı ve geleceğe hazır şirket olmak için Gelecek-İçeri/Bugün-Dışarı yaklaşımlı ikili dönüşüm stratejisi.

Şirketinizi dayanıklı ve geleceğe hazır hale getirmek için bize ulaşın.