Sürdürülebilir Karlı Büyüme İçin İnovasyon Yönetimi®
Bize Ulaşın
TR
Business Consulting
Yakın zamanda yayınlanan bir Dünya Ekonomik Forumu Raporuna göre bütün çalışanların %54’ü üç yıl içinde ciddi bir beceri yükseltme gerektirecek. Başka araştırmalara göre ise önümüzdeki on yıl içinde üç işten biri ya yokolacak ya da ciddi biçimde şekil değiştirecek. Mavi yakada bu oran iki işten biri! 

Okulda edinilen becerilerin zamanla geçersiz hale geldiği bilinen bir gerçek. Kendilerini güncel tutabilmek için kişilerin öğrenmeyi öğrenmesi ve bu alışkanlıklarını sürekli canlı tutmaları her zamankinden daha önemli. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş on yıllarca sürdüğü için becerilerin işlere uygun hale getirilmesi büyük sorun olmamıştı. Ancak şimdi dönüşüm çok hızlı ve dünyada oluşan ciddi bir beceri uyumsuzluğu var.

YETENEK AÇIĞI

Bir yandan Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, IoT, Robotik, Otonom Sistemler gibi alanlarda milyonlarca iş yetkin insanlar bulunup doldurulamazken, bir yandan da bugünün değil dünün becerilerine sahip milyonlarca insan şirketlerde çalışıyor. Yapılan araştırmalarda gelecekteki işler için değişen beceri ihtiyaçlarına ayak uydurma ile ilgili bir soruyu cevaplayan CEO’ların %70’i  çalışanların bugünün işleri için gerekli becerilerde bile ustalaşamadıklarını belirtiyor. CEO’ların %55’i de çalışanların beceri eksikliğinin şirketin inovasyonda etkili olamamasına neden olduğunu söylüyor.

Çalışanların becerilerini yükseltme işine dünyada verilen ad “Upskilling”. Upskilling, insanlara sürekli gelişen teknolojileri ve değişen şartlarda gereken sosyal becerileri geliştirebilmek ve işyerinde ve günlük hayatlarında kullanabilmek için öğrenme imkanı ve araçlar verme ile ilgili. Yalnızca bir kerelik bir hamle değil. Balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek gibi bir şey.

Dijitalleşme, otomasyon, yapay zeka, IoT, robotik uygulamalarla hızla değişen dünyanın ihtiyacı olan işgücü nereden bulunacak? Şirketler açısından bütün çalışanlarını değiştirip yenilerini alma gibi bir seçenek yok. Herşeyden önce böyle bir hazır yetenek havuzu dünyada yeterli sayıda mevcut değil. Hazırda böyle bir insangücü olsa dahi hem teknolojik ve ince sosyal becerilere sahip, hem de şirketin işini bilen kişiler olması hayli zor. Bu nedenle şirketler önce kendi hayatiyetlerini korumak için burada ön alıp çalışanlarının becerilerini günün ve yarının gereklerini karşılayacak şekilde yukarı taşımak zorundalar. 

ÖĞRENMEYİ ÖĞRETME

Teknolojik beceriler de tek başına yeterli değil. İnce becerilerin arasında en başta inovatif beceriler ve yaratıcılık, kompleks problem çözme, eleştirel düşünce, duygusal zeka, iletişim ve işbirliği, empati, ikna edicilik gibi şeyler var. Şirket cephesinde Öğrenme ve Gelişme giderek daha önemli bir gündem maddesi olmaya doğru gidiyor. Hatta öğrenmenin Yetenek Yönetimi konuları arasında ilk üçe girdiği söylenebilir. Dikkat ederseniz “eğitim” değil öğrenme diyoruz. Çünkü öğrenme ön plana alınmazsa eğitim verimsiz olabilir. 

Şirketinizdeki çalışanların becerilerini bugünün ve yarının zorluklarını karşılamak için nasıl yükseltebileceğinizi öğrenmek için bize ulaşın.