Sürdürülebilir Karlı Büyüme İçin İnovasyon Yönetimi®
Bize Ulaşın
TR
Business Consulting
Bir şirkette inovasyon kültürünün kök salmasında liderin rolü en önde geliyor. Hemen hemen hiçbir organizasyon yok ki, çalışanların büyük bir kısmı liderin tavrına bakıp da ona göre pozisyon almasın.
Kuşkusuz bir şirketin inovatif olabilmesi, gerçek bir fark yaratması, rekabet-üstü bir pozisyon yakalaması sadece en tepedeki liderle sağlanabilecek bir şey değil. Şirketteki bütün liderlerin ve geniş anlamda proje lideri, proje sponsoru gibi anahtar rollerdeki kişilerin de aynı yaklaşımları göstermesi gerekiyor. Ancak şirketin bütün yapısına inovasyonu aşılama, şirketteki bağışıklık sistemini etkisiz kılma ve organizasyonun bütününü inovasyonu kolaylaştırır ve destekler hale getirme de en üstteki kişinin elinde.

İnovasyonu yerleştirmeye çalışan şirket liderlerinin sürdürülebilir bir inovasyon ortamını yaratmayı başarmaları lazım. Bunun için hem atanmış hem de şirketin çeşitli noktalarında doğal olarak ortaya çıkan liderlere düşen önemli roller var. 

Özellikle büyük şirketlerde, inovasyonun yaratıcılık, fikir ve konsept geliştirmeyi içeren ön yüzü ile proje aşamaları ve ticarileştirmeyi içeren arka yüzünü bir arada başarıyla gerçekleştirebilmek, “iki elini eşit beceriyle kullanabilen liderler”i değerli kılıyor.

Liderlik ve İnovasyon kültürü birbiriyle çok yakından ilgili. Liderlerin işinin en önemli kısımlarından biri şirketin geleceğini yaratmak. Bunun da yolu inovasyondan ve inovasyonun yeşereceği doğru iklimi yaratmaktan geçiyor.

Şirketinizde inovasyonu destekleyecek doğru kültürü yaratmak için size yardımcı olabiliriz.