Sürdürülebilir Karlı Büyüme İçin İnovasyon Yönetimi®
Bize Ulaşın
TR
Business Consulting
İş ortamındaki karmaşa ve gürültü, karar vericilerin bocalamasına neden oluyor. Bunlara eklenen ekonomik, politik şirket-dışı faktörler de bazen kararların ertelenmesine ve günü kurtarma modelinde çalışmaya neden olabiliyor. Bu tutum da maalesef şirketlerin geleceğini ipotek altına alan bir şey. Bu duruma düşmemek için stratejik yaklaşım ve odaklanma günümüzde her zamankinden daha önemli.
Strateji temelde bir vizyonu gerçekleştirmek için odaklanma işi. Doğru kurgulanması için öncelikle şirketlerin bugün nerede durduğuna dönük bir analiz yapılması ve bir gelecek vizyonu oluşturulması gerekiyor. Strateji bugünkü durumdan, yarın için hedeflenen duruma nasıl geçileceği ile ilgili. Problemlerden çözümlere, çözümlerden de sonuçlara gidiş yolunun tanımlanması işi. Bu aralığın örülmesinde neler yapılacağı kadar neler yapılmayacağı da önemli. Yani strateji seçimler yapmayı gerekli kılıyor. Tabii yapılan tercihlerin de doğru seçimler olması lazım. Şirketler elbette yeni iş alanlarına girebilirler veya yeni iş modellerine geçerek işlerini zenginleştirebilirler. Dolayısıyla yola çıkıp ilerlerken yeni seçimler yapma ve yeni odaklar oluşturma da işin bir parçası. Zaten bugünün dünyası da statik bir stratejik yaklaşım yerine dinamik ve gelişmelerle adapte olabilen bir stratejiyi gerektiriyor. Bu yaklaşıma verilen ad “Ortaya Çıkan Strateji”.

STRATEJİYİ KOLAYLAŞTIRMAK

Strateji önemli, çünkü yokluğunda herkes işi başka bir tarafa çekebilir. Şirkette farklı farklı gündemler oluşur. Bu da müthiş bir verimsizliğe neden olur. Strateji konusunda birçok yönetici ürkütücü, karmaşık, ve zor buldukları için bir şey yapmamayı seçer. Birçok şirkette de taktikler veya hedefler strateji ile karıştırılır. Dolayısıyla strateji geliştirmede hayatı kolaylaştıracak pratik metodlara ihtiyaç var.
Stratejinin zor olması gerekmez, bir sayfaya sığdırılabilir. Coşkulu temenniler strateji değildir. Strateji bir plan değildir. Hiçbir strateji ilelebet sürmez. Aynılık strateji değil, sıradan olmanın yoludur. Bütün stratejiler risk taşır, ancak en büyük kayıp stratejik olmamaktan gelir.

Şirketinizin yeni stratejisini kurgulamada size destek olmamız için bize ulaşın.